Opening Glas-Tableau “Beweging door de tijd” 17 Februari 2018

De onthulling van het glas-tableau Dorpsstraat 57 De Bilt was een succes! Helaas is de financiering nog niet helemaal rond. Wilt u hiervoor een donatie doen? Neem dan contact op met Ruimte voor Kunst; info@ruimtevoorkunst.com. Of maak een gewenst bedrag over naar NL61RABO0102179921 onder vermelding “Bijdrage kosten realisatie Glastableau...