Opening Glas-Tableau “Beweging door de tijd” 17 Februari 2018

De onthulling van het glas-tableau Dorpsstraat 57 De Bilt was een succes!

Helaas is de financiering nog niet helemaal rond. Wilt u hiervoor een donatie doen?
Neem dan contact op met Ruimte voor Kunst; info@ruimtevoorkunst.com.
Of maak een gewenst bedrag over naar NL61RABO0102179921 onder vermelding
“Bijdrage kosten realisatie Glastableau Het oude Dorp”.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.